25 juni 2006


Aantal doden door fijn stof en vuile lucht


'Te veel fijn stof en ander vuil in de lucht kost Nederland jaarlijks ten minste 4 miljard euro. Dat geld zit vooral in veel vroegtijdige sterfgevallen en extra kosten voor de gezondheidszorg. Dat concludeert onderzoeker Kiek Singels van het milieuadviesbureau CE. Hij presenteert zijn bevindingen donderdag in Utrecht tijdens het congres Fijn stof en longen van de Nederlandse Longstichting.
...
De extra gezondheidszorg kost ongeveer een kwart van de geraamde 4 miljard euro. Het merendeel van de kosten wordt veroorzaakt doordat mensen te vroeg overlijden. Het gaat dan om mensen die tot tien jaar eerder sterven. Singels maakt in zijn onderzoek onderscheid tussen kortdurende en langdurende blootstelling aan fijn stof. Per jaar sterven in Nederland ongeveer 3.000 mensen als gevolg van relatief korte inademing van vuile lucht. Langdurige blootstelling vraagt aanmerkelijk meer slachtoffers. Amerikaanse onderzoekers becijferen dat als gevolg daarvan jaarlijks 18.000 Nederlanders vroegtijdig overlijden.


Commentaar Mik

Mensen die door vuile lucht 10 jaar eerder dood gaan, zullen er vast wel zijn. Maar hoeveel zijn dat er? Ook het cijfer van 18.000 Nederlanders die door langdurige luchtvervuiling eerder doodgaan, kan misschien best kloppen. Maar het punt hier is, hoeveel eerder is dat? Ik meen me uit eerder onderzoek te herinneren dat luchtvervuiling erg veel mensen gemiddeld iets eerder dood doet gaan. En dat iets ligt dan b.v. in de orde van 3-6 maanden. Dat betekent niet automatisch dat het niet zo belangrijk is, maar het laat wel zien dat je met uitspraken als zoveel mensen gaan eerder dood door X erg moet oppassen. Een betere maat is natuurlijk het aantal verloren mensjaren, maar dat wordt hier typisch genoeg niet vermeld.

Het bericht blijkt een persbericht van het ANP te zijn dat door veel kranten vrijwel letterlijk is overgenomen. Het AD maakt het wel erg bont op hun site. 'Want het is veel gevaarlijker dan meeroken...zestienduizend mensen sterven gemiddeld tien jaar eerder en honderduizend mensen hoesten zich een ongeluk of krijgen het benauwd.'

Ik denk dat roken echt een stuk gevaarlijker is en daar ga je gemiddeld echt niet 10 jaar eerder aan dood. Het CBS gaf vroeger schattingen van onder de 2 jaar maar mogelijk is men tegenwoordig wat pessimistischer. En die conclusie over meeroken lijkt me op niets gebaseerd. Zo gaat een persberichtje een eigen leven leiden.

Nog wat verder zoeken, levert niet een duidelijke publicatie op van onderzoeksbureau CE (wat je in een internet-tijdperk als je de publiciteit zoekt, toch zou mogen verwachten) maar wel het oorspronkelijke persbericht en een tweede persbericht. In het tweede persbericht staat:
---------------
Vroegtijdige sterfte
Fijn stof is één van de grootste milieuproblemen in Nederland. We zien het
niet, maar we merken het wel. Fijn stof zijn heel kleine stofdeeltjes die diep in de
longen doordringen en tot ontstekingsreacties leiden. Blootstelling aan fijn stof leidt jaarlijks bij veel mensen tot hart- en luchtwegaandoeningen, functiestoornissen en zelfs vervroegde sterfte. Geschat wordt dat jaarlijks in Nederland circa 3.500 mensen vroegtijdig sterven aan de acute gevolgen van blootstelling aan fijn stof.

Het congres Fijn Stof en Longen wordt georganiseerd door de Nederlandse Longstichting. Inschrijving is mogelijk op de website van de NVALT (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose): www.nvalt.nl. Op die website staat tevens het complete programma.
----------------

Nog even verder zoeken levert een ander persbericht met de volgende passage:
---------------
Sterfgevallen
In Nederland sterven jaarlijks ongeveer 3.000 mensen vroegtijdig als gevolg van
kortdurende blootstelling aan fijn stof.
---------------

Kennelijk kijkt men bij de Nederlandse Longstichting niet op 500 doden meer of minder. Een kwestie van afronden kan het niet zijn, want dan was 3500 afgerond op 4000. Kennelijk is het betoog meer bedoeld de lezer te overtuigen van de ernst van luchtvervuiling dan dat het feitelijk bedoeld is.


Bron1
Bron2
Bron3